Jan Furemo. Ordf. jan.furemotelia.com 070-560 84 80
Anders Söderström. Sekr. anders.soderstrom
hotmail.com
073-343 98 27
Jan Källmark. Kassör jan.kallmarktelia.com 070-623 88 63
Ruth Sidblad. Utb.ansv. r.sidbladtelia.com 073-835 40 79
Frida Reuterskiöld. Tävl.ansv.
Roger Carlsson. Webansv. rogerenklare.nu 073-382 37 17