Jan Furemo. Ordf. jan.furemotelia.com 070-560 84 80
Per Regnell. Sekr. perregnells.se 073-343 98 27
Jan Källmark. Kassör jan.kallmarktelia.com 070-623 88 63
Ruth Sidblad. Utb.ansv. r.sidbladtelia.com 073-835 40 79
Anders Söderström. Tävl.ansv. anders.soderstrom
hotmail.com
076-784 04 72
Roger Carlsson. Webm. rogerenklare.nu 073-382 37 17