Westerviks fotoklubb är en ideell förening med inriktning mot fotografi. Syftet är att bidra till medlemmarnas fotografiska utveckling.

Det är enkelt att bli medlem i vår fotoklubb.
Betala in 200 Kr på bankgiro 527-4568

Vuxen 200:-
Barn/studerande 100:-

Klubben finns på facebook

Varför vill man vara medlem då?
Jo, vi utvecklas tillsammans, ger varandra råd och tips.
Har fantastiska utbildningar, fotoutflykter, upplevelser, tävlingar och utställningar. Som om inte det var nog kan du om du är medlem få låna klubbens studioblixtar.

Under 2016 har styrelsen föreslagit att vi skall försöka genomföra följande aktiviteter

·         Klubbmöten första onsdagen i varje månad med uppehåll för juli och augusti. Olika teman för träffarna sker i samråd med medlemmarna samt att en frivillig/utvald medlem tar en €tvångsrulle€. Sammankomsterna äger rum i hjälpmedelscentralens konferensrum på Timmergatan 2.

·         Styrelsemöten ska genomföras minst två  gånger/verksamhetsår.

·         Bedöma andra fotoklubbars foton.

·         Linutställning i stadsparken i sommar.

·         Utställning på Östra Skälö’s restaurang.

·         Olika typer av utbildningsinslag (ex. WordPress) fortsätter, där studieorganisatören eller annan samråder med medlemmarna.

·         Studiebesök eller inbjudan till lämplig fotograf/bildskapare.

·         Klubbtävling med ett visst tema.

·         Fotoutflykter till av medlemmarna önskade platser samt ev. Gotlandsresa med fotografisk ledare.

·         Utveckling av hemsidan.

·         Värvning av medlemmar.

·         Gemensam resa till fotografiska museet i Stockholm i vår.