Westerviks fotoklubb är en ideell förening med inriktning mot fotografi. Syftet är att bidra till medlemmarnas fotografiska utveckling.

Det är enkelt att bli medlem i vår fotoklubb.
Vuxen betalar in 200 Kr på bankgiro 527-4568. Fast vi rekommenderar såklart att du kommer på något klubbmöte först och känner efter så att du trivs.

Vuxen 200:-
Barn/studerande 100:-

Klubben finns på facebook

Varför vill man vara medlem då?
Tillsammans utvecklas vi. I en tillåtande miljö ger vi varandra råd och tips.
Har fantastiska utbildningar, fotoutflykter, upplevelser, tävlingar och utställningar. Som om inte det var nog kan du om du är medlem få låna klubbens olika tekniska hjälpmedel som blixtar, färgkalibrering eller makroutrustning av mycket hög klass.

·         Klubbmöten första onsdagen i varje månad med uppehåll för juli och augusti. Olika teman för träffarna sker i samråd med medlemmarna samt att en frivillig/utvald medlem tar en ”tvångsrulle”. Sammankomsterna äger rum i hjälpmedelscentralens konferensrum på gamla Järnet i de lokaler där Alfaskolan höll till.

  • Styrelsemöten ska genomföras minst två  gånger/verksamhetsår.
  • Hålla klubbmöten där vi samlas, ser på varandras bilder, diskuterar kring dem och umgås.
  • Olika typer av utbildningsinslag, där studieorganisatören eller annan samråder med medlemmarna.
  • Studiebesök eller inbjudan till lämplig fotograf/bildskapare.
  • Klubbtävling med ett visst tema.
  • Fotoutflykter.
  • Utveckling av hemsidan och facebooksidan.
  • Värvning av medlemmar.
  • Gemensamma resor.
  • Olika former av utställningar