Encyclopedia illustration av en fantasivarelse av Leonardo DaVinci. Teknisk ritning med anteckningar och klotter

Encyclopedia illustration av en fantasivarelse av Leonardo DaVinci. Teknisk ritning med anteckningar och klotter