Bildbedömning


Evenemangsdetaljer


Nu ska vi välja ut de bilder som ska vara med på utställningen.
Ju fler vi är dess bättre blir resultatet.
Läs gärna inlägget om att bedöma bilder.