Hem

Välkommen till

För dig med fotointresse

Senaste nytt

Kommande evenemang

Bli medlem du också

Vi har fantastiska förmåner i klubben, inte bara kan du får låna proffsig utrustning. Vi brukar åka på fotoutflykter, deltar i utbildningar och mycket annat. Enklast är om du kommer på något av våra medlemsmöten. De äger rum första onsdagen i varje månad. Vill du veta mer kan du ringa till en eller flera av personerna i styrelsen. Nummer och epost hittar du här.

Du kan läsa mer om hur du blir medlem på sidan Att bli medlem

Hur funkar det, egentligen?

Många inställningar

Den som fotograferar med en systemkamera (eller en mobilkamera i pro-läget) upptäcker snart att det finns en hel del inställningar att pilla på. Alla vet kanske inte hur de här hänger ihop men det ska jag försöka förklara lite enkelt här.

Slutartid

Slutartiden styr hur länge slutaren ska vara öppen. Ju kortare tid ju mindre hinner du darra och det du fotograferar hinner inte röra sig så långt. Ska du fota en humla är 1/750 sekund för lite för att frysa vingarna.

Samtidigt är det så att ju kortare tid slutaren är öppen ju mindre ljus kommer att träffa sensorn.

Bländare

Bländaren är ansvarig för skärpedjup (hur stor del av din bild som är skarp i djupled) och hur mycket ljus som kommer in. Ju större öppning ju lägre värde på bländaren orsaken till det är att man beräknar ljusinsläppet med formeln F/X där X är bländaröppningen. De olika stegen är 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 och varje steg uppåt halverar ytan på den öppna bländaren - 11 släpper alltså igenom hälften så mycket ljus som 8.

Bilden är tagen med ett teleobjektiv och bländare 6,8. Bladen nära och gräset långt borta.

ISO

ISO-talet bestämmer hur känslig din sensor ska vara för ljus. Ett högre ISO-tal gör din sensor mer ljuskänslig, och ett lägre gör den mindre ljuskänslig. ISO-talen löper vanligtvis uppåt från 50 i följande steg: 50 100 200 400 800 1600 3200 ...
Varje steg i riktning från vänster till höger gör din sensor dubbelt så känslig för ljus som i steget innan. I praktiken innebär det att låga ISO-tal passar i goda ljusförhållanden, och höga tal i dåliga. Du kan alltså behöva öka ISO-talet i mörka miljöer för att sensorn ska kunna registrera tillräckligt med ljus för att du ska få en korrekt exponering. Genom att öka ISO-talet kan du också få en kortare slutartid och på det viset undvika skaknings- eller rörelseoskärpa. Nackdelen är att med ökat ISO ökar också bildens brus.

Bilden är tagen med ISO 1100